Agrikomplex

Kukurydza

Zamówienie

 


Agriport

Informacje dodatkowe

Agriport

AGRIKOMPLEX

KONDYCJONER CIECZY ROBOCZEJ W ZABIEGACH ROLNICZYCH Z BOGACTWEM KWASÓW FULWOWYCH DO DOKARMIANIA DOLISTNEGO I OCHRONY ROŚLIN

Reguluje pH cieczy roboczej, dezaktywuje metale ciężkie, zmniejsza napięcie powierzchniowe, nadaje właściwości buforujące, zwiększa rozpuszczalność substancji aktywnych, zwiększa przyczepność do liści, wspomaga wchłanianie, ogranicza wysychanie, działa antystresowo.

AGRIKOMPLEX – to polski, innowacyjny, wielokierunkowy, kompletny, kondycjoner cieczy roboczej, stosowanych w zabiegach agrochemicznych.

Prowadząc zabiegi agrochemiczne w postaci oprysków zdarza się, że zauważamy ich zmienną skuteczność. Powodem tego mogą być takie czynniki jak niewłaściwa pora dnia zabiegu, temperatura otoczenia, niewłaściwy preparat czy też nie odpowiednia dawka. Zdarza się też, że przyczyną obniżonej skuteczności środków ochrony roślin, nawozów czy stymulatorów wzrostu jest zła jakość wody wykorzystywanej do sporządzania cieczy roboczej. Mając to na uwadze, korzystnie jest, aby każdy rolnik zlecił analizę chemiczną wody używanej do oprysków. Na podstawie wyników można dokonać korekty właściwości wody tak, aby były one korzystne dla określonych zastosowań.

Adiuwant rolniczy ogólnie definiuje się jako dowolną substancję dodawaną do zbiornika opryskiwacza, nie będącą pestycydem, nawozem ani stymulatorem, która poprawi działanie aplikowanych składników aktywnych. Adiuwanty wykonują różnorodne zadania, ale ich wkład w podnoszenie wydajności produkcji roślinnej można podsumować jako pomoc w zoptymalizowaniu poziomu skuteczności chemikaliów stosowanych w rolnictwie. Wśród różnych zadań jakie wymagają zastosowania adiuwantów są takie jak poprawa zwilżalności, wzmocnienie przywierania cieczy roboczej do liścia, wzmaganie pobierania składników aktywnych, poprawa mieszalności, dyspersji i właściwości emulgujących, ograniczanie zwiewania kropli oraz wpływ na graniczenie pienienia cieczy roboczej.

9w1 AGRIKOMPLEX

 • Reguluje pH cieczy roboczej
  Optymalny zakres wartości odczynu cieczy roboczej, wykorzystywanej do zabiegów agrotechnicznych to 4,5 – 6,0. Woda do oprysków ma zazwyczaj pH 7,0 – 7,5. AGRIKOMPLEX zastosowany w ilości 1 litr na 1000 litrów wody, obniża odczyn do 4,5-5,1.
 • Dezaktywuje metale ciężkie i zmniejsza napięcie powierzchniowe oraz twardość wody
  Zapobiega reakcji jonów (twarda woda zawiera duże ilości takich jonów jak Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Pb2+ i innych) z substancjami aktywnymi, pochodzącymi z dodawanych preparatów co istotnie podnosi skuteczność oprysków.
 • Nadaje cieczy roboczej właściwości buforujące
  pH roztworu w pewnym zakresie jest stabilne i nawet dodatek silnych kwasów lub zasad nie spowoduje jego zmiany.
 • Zwiększa (rozpuszczalność) równomierność rozprowadzenia substancji aktywnych na roślinie
  Ciecz robocza lepiej pokrywa powierzchnię liścia, powierzchnia wchłaniania staje się znacznie większa, a pokrycie bardziej równomierne, w rezultacie szybciej pobierane są składniki aktywne.
 • Zwiększa przyczepność cieczy roboczej do liści
  Kwasy fulwowe w Agrikomplexie powodują zwiększenie jej lepkości, co daje lepszą przyczepność do liścia i znacznie dłuższy czas kontaktu substancji aktywnych z powierzchnią roślin.
 • Ułatwia wchłanianie się substancji aktywnych poprzez liście do wnętrza rośliny
  Aplikacja kwasów fulwowych bezpośrednio na liście stymuluje rośliny do mocniejszego pobierania substancji aktywnych oraz wzmaga ich wykorzystanie.
 • Ogranicza wysychanie cieczy roboczej na powierzchni rośliny
  Kwasy fulwowe zawarte w Agrikomplexie charakteryzują się czerpaniem wilgoci z powietrza. W konsekwencji istotnie wydłuża się czas dostępności dla rośliny składników aktywnych znajdujących się na liściu.
 • Działa antystresowo na rośliny
  W sytuacjach narażenia roślin na stres, wynikający warunków pogodowych czy nie właściwego zastosowania nawozów i środków ochrony roślin, kwasy fulwowe zawarte w AGRIKOMPLEX delikatnie łagodzą skutki tego stresu.
 • Pozwala na obniżenie dawki substancji aktywnej
  Stosując prewencyjnie, do cieczy roboczej kondycjoner AGRIKOMPLEX można zmniejszyć dotychczas stosowane dawki środków ochrony roślin, nawozów.

INNOWACJE

Nowatorskie zastosowanie kwasów fulwowych do optymalizacji właściwości wody jest najistotniejszą cechą Agrikomplexie. W preparacie wykorzystano różne charakterystyczne właściwości kwasów fulwowych w taki sposób, aby maksymalizowały skuteczność kondycjonowania cieczy roboczej. Wykorzystano zdolność do chelatowania jonów metali, higroskopijność, naturalne właściwości zmiękczające wodę, zdolność do poprawy lepkości (przyczepność) oraz mechanizm stymulacji do pobierania składników aktywnych.

Optymalnie dobrana konfiguracja składników w celu maksymalnej ochrony i delikatności – myśl przewodnia to po pierwsze nie szkodzić. Nie stosowano oczywistych i łatwych rozwiązań, które jednocześnie mogły ograniczać bezpieczeństwo stosowania. Naukowcy podczas opracowywania formuły produktu przenalizowali i przebadali szereg okoliczności jakie mogłyby mieć miejsce podczas różnych aplikacji agrochemicznych. Przekrojowo wykluczono niebezpieczeństwa interakcji i zoptymalizowano skuteczność. Preparat zawiera bezpieczne kwasy organiczne, surfaktanty, które nie blokują działania fungicydów oraz naturalne aktywatory pobierania składników cieczy roboczej.

Nieoczywiste połączenie synergicznie działających substancji powierzchniowo czynnych – składniki są tak dobrane, aby korzystnie wpływać na napięcie powierzchniowe, rozkład na liściu i przyczepność a jednocześnie ograniczać niekorzystne pienienie.


9w1 AGRIKOMPLEX

 • Według badań wykonanych w Zakładzie Technologii i Procesów Chemicznych Politechniki Wrocławskiej, zastosowanie 0,1% dodatku AGRIKOMPLEX do wody bardzo twardej spowodowało wzrost powierzchni styku kropli z podłożem symulującym powierzchnię liścia o blisko 250%.
 • Na podstawie tych samych badań określono zwartość węgla organicznego w preparacie. Badania na zawartość substancji humusowych w kondycjonerze przeprowadzono określając zawartość całkowitych kwasów huminowych (CKH), całkowitych kwasów fulwowych (CKF), wolnych kwasów huminowych (WKH) i wolnych kwasów fulwowych (WKF). Stwierdzono, iż zawartość substancji humusowych przekracza 18%, z czego prawie 90% to kwasy fulwowe.
 • Inne badania tego projektu wykazały, iż dodatek AGRIKOMPLEX powoduje istotny spadek twardości węglanowej wody o 0,35 mmol/dm3
 • Według badań wykonanych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zastosowanie 0,1% dodatku AGRIKOMPLEX do bardzo twardej wody o pH > 7,4 spowodowało stabilizację odczynu na poziomie 5,3. Dodatek 0,2% ustabilizował odpowiednio pH na poziomie 4,1.
 • Posiada atest PZH/HT-3353/2017


INNOWACJE

Reasumując, stosowanie kondycjonera AGRIKOMPLEX jest korzystnym, skutecznym i oszczędnym rozwiązaniem problemu negatywnego wpływu stosowania złej jakości wody w zabiegach agrochemicznych oraz poprawy działania składników aktywnych cieczy roboczej.


DAWKOWANIE:

1 litr 1000 litrów wody, obniża odczyn do 4,5-5,1.

Regularna cena 60 zł netto / l

Dawkowanie

Składniki