Agrimax

Kukurydza

Zamówienie

 


Agriport

Informacje dodatkowe

Agriport

AGRIMAX

 • NATYCHMIASTOWE ODŻYWIENIE ROŚLIN I UODPORNIENIE NA STRESY

 • REGENERACJA PO USZKODZENIACH

 • NOWOCZESNY PREPARAT NA ROŚLINY I NA GLEBĘ

 • Z ALG MORSKICH I SUBSTANCJI HUMUSOWYCH

Regeneruje rośliny po uszkodzeniach chemicznych i fizycznych, zwiększa odporność roślin na stres, polepsza wydajność fotosyntezy, wspiera tworzenie delikatnych korzeni włośnikowych, zwiększa wykorzystanie wody i substancji pokarmowych przez rośliny, wpływa na rozwój biomasy oraz ilość i jakość uzyskiwanych plonów.

Agrimax to środek wspomagający uprawę roślin, unikalny pod względem składu preparat zawierający w swym składzie ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum i kwasy humusowe najnowszej generacji, pochodzące z przerobu ligniny, otrzymywane metodą przyspieszonej humifikacji.

Algi morskie żyją w bardzo stresogennych warunkach. Są poddane działaniu nie tylko fal morskich, ale także pływów, których wysokość sięga niekiedy nawet 12 m oraz skokom temperatury (prądy morskie zmieniają temperaturę wody nawet o kilkanaście stopni).

Rośliny narażone na tak dużą zmienność warunków środowiska i jednocześnie cechujące się szybkim przyrostem muszą być do tego przygotowane, dlatego tak bogaty jest ich skład. Posiadają zdolność intensywnego rozwoju w skrajnie ciężkich warunkach, a przy tym wykazują wyjątkową zdolność regeneracji uszkodzeń. Wyciągi z alg morskich mogą wspomagać inne rośliny, które tych składników potrzebują. Co ważne, składniki ekstraktów są naturalne, pochodzące z roślin, dlatego są szybko i łatwo przyswajane.

Stosowanie preparatu Agrimax stanowi więc swoisty bufor bezpieczeństwa ograniczający skutki stresu. Nie bez znaczenia jest też możliwość mieszania go z większością środków ochrony roślin, których stosowanie samo w sobie, w mniejszym lub większym stopniu, jest dla roślin czynnikiem stresogennym.


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Agrimax zawiera w swym składzie: organiczne substan-cje humusowe (50%) oraz ekstrakt z alg (50%) jako źródło substancji fizjologicznie aktywnych.

Agrimax jest szczególnie efektywny w sytuacjach stresowych dla roślin, takich jak: zimno, susza, brak słońca, nadmiar wody. Działania antystresowe i stymulujące wzrost roślin wykazują zawarte w preparacie aktywne związki:

 • kwas alginowy – jest składnikiem ścian komórkowych, zapewnia dużą przyczepność preparatu do liści, ma doskonałe właściwości pochłaniania wody;
 • jod (składnik hormonów) – wpływa na tempo przemiany materii i energii, ma specyficzne właściwości zachęcające pszczoły do zapylania kwiatów;
 • mannitol – jeden z izomerycznych alkoholi heksahydroksylowych wpływa bardzo korzystnie na pobieranie i transport składników pokarmowych w roślinie, stymuluje syntezę poliamin;
 • poliaminy – powstają we wszystkich organizmach roślinnych w wyniku dekarboksylacji aminokwasów, są niezbędnym czynnikiem utrzymującym żywotność komórek i prawidłowy przebieg procesów komórkowych; są zaliczane do regulatorów wzrostu, biorą udział w regulacji podziałów komórkowych, w embriogenezie, kiełkowaniu nasion, ukorzenianiu, kwitnieniu, wzroście łagiewki pyłkowej; poliaminy przeciwdziałają starzeniu się komórek i ujemnym skutkom czynników stresotwórczych, gwarantują także efektywne kwitnienie, skuteczne zapłodnienie, wiązanie zawiązków, a także zwiększenie szybkości podziałów komórkowych, co prowadzi do zwiększenia liczby komórek na przykład w zawiązkach owoców, a tym samym gwarantuje wyższy plon;
 • fitoaleksyny – substancje obronne wytwarzane przez roślinę w odpowiedzi na atak patogenów i hamujące ich wzrost; fitoaleksyny chronią także rośliny przed działaniem jonów metali ciężkich, szoku termicznego i promieniowania UV;
 • auksyny – roślinne hormony wzrostu (kwas indolilooctowy IAA, kwas indolilopirogronowy IPA) wpływają na szybkość wydłużania się łodyg, otwieranie się pąków liściowych, aktywność enzymów, biorą udział w regulacji syntezy białek RNA;
 • gibereliny – odpowiedzialne są za stymulacje podziału komórek, zwiększanie wzrostu łodygi, indukcję i stymulację wytwarzania kwiatów, żywotność pyłku, a po zapłodnieniu żywotność zygoty, przerywanie spoczynku zimowego pączków u roślin wieloletnich, a także indukcję kiełkowania nasion i hamowanie wzrostu pędów bocznych;
 • aminokwasy – są związkami biologicznie ważnymi jako materiał budulcowy wszystkich białek, w których połączone są wiązaniami peptydowymi; niektóre aminokwasy stanowią produkty wyjściowe do biosyntezy ważnych hormonów w nawozach, tworzą organiczne połączenia ze składnikami pokarmowymi, zdecydowanie podnoszą ich przyswajalność przez rośliny; rośliny produkują aminokwasy same, przede wszystkim w wyniku przekształcania różnych form azotu z gleby - jest to proces wymagający dużego nakładu energii, który może być silnie zaburzony w wyniku różnych czynników stresowych; Agrimax zawiera w swym składzie aż 18 aminokwasów, co powoduje pełne spektrum ich działania; aminokwasy zawarte w preparacie Agrimax, dostarczane przez liście, są efektywnie wchłaniane przez rośliny, co zapobiega stratom energetycznym; niezależnie od tych czynników (odczyn gleby, brak wody), aminokwasy limitują transport potrzebnego do ich budowy azotu pobieranego z gleby; należy również pamiętać, że wchodzą one w skład wielu istotnych związków, jak hormony, enzymy, witaminy, alkaloidy, pigmenty itd.; w takim przypadku nawet ich niewielka dodatkowa ilość może mieć wpływ na istotne procesy fizjologiczne w roślinach.
 • laminaryna – polisacharyd uruchamiający mechanizmy odpornościowe w roślinie; jest budową zbliżony jest do celulozy (składnik budulcowy ściany komórkowej roślin); laminaryna dostarczona do rośliny jest odbierana jak atak patogenu i pod wpływem takiego stresu roślina aktywuję tzw. odporność czynną; uruchamia to szereg mechanizmów obronnych o charakterze mechanicznym i biochemicznym; w ścianie komórkowej rośliny następuje odkładanie się ligniny, która dodatkowo wzmacnia jej strukturę; dzięki temu wytworzona gruba warstwa ściany tworzy barierę przed wniknięciem agrofaga; dodatkowo w ścianie komórkowej aktywowane są białka obronne oraz substancje chemiczne (fitoaleksyny, związki fenolowe), które blokują rozwój chorób grzybowych.

DZIAŁANIE NA ROŚLINĘ

Zastosowanie preparatu Agrimax powoduje: szybką regenerację uszkodzonych działającym stresem roślin, znaczący przyrost zarówno części nadziemnej rośliny jak i systemu korzeniowego - głównie korzeni bocznych i włośnikowych, bezpośrednio odpowiedzialnych za zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Efekt ten został potwierdzony w badaniach polowych i w praktyce rolniczej, pokazując kilkunastoprocentowy (często nawet większy) przyrost zawartości suchej masy w roślinach. Ekstrakt z alg w preparacie Agrimax wspierany jest przez działalność kwasów humusowych, które: stymulują wzrost roślin poprzez przyspieszanie podziałów komórek, działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych, stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję, zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki, stymulują wzrost korzeni, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych, wspomagają fotosyntezę, zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność, pomagają eliminować chlorozę spowodowaną brakiem żelaza, zwiększają pobieranie azotu przez rośliny.


DZIAŁANIE NA GLEBĘ

Agrimax wpływa również pozytywnie na stan gleby poprzez poprawę zdolności zatrzymywania wilgoci oraz poprzez wspomaganie wzrostu pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

Algi bardzo dobrze współdziałają z kwasami huminowymi, które: zwiększają pojemność wodną gleby, a przez to zmniejszają zagrożenie suszą, zapobiegają pękaniu gleby, powierzchniowemu odpływowi wody i erozji gleby poprzez zwiększanie zdolności koloidów do wiązania wody, poprawiają strukturę, zapobiegają utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych, rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzanie, ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorpcję energii słonecznej, neutralizują pH gleby, wzbogacają glebę w substancje mineralne i organiczne, poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin, zatrzymują rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie, działają jako naturalny czynnik chelatujący jonów metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy, posiadają bardzo wysoką pojemność wymiany koloidowej, zwiększają konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin, zmniejszają dostępność substancji toksycznych w glebie, stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych.


NIEZBITE FAKTY!

W badaniach naukowych wykazano większą zasobność gleby po zastosowaniu Agrimaxa, wodochłonność, przewodność wodną gleby, wzrost zawartości w glebie węgla organicznego oraz wzrost czasu penetracji kropli wody. W badaniach tych stwierdzono także, że zastosowanie Agrimaxa wpływa korzystnie na poziom fosforu i azotu w glebie.

Preparat Agrimax jest naturalnym biostymulatorem ekspresji potencjału plonotwórczego roślin uprawnych. Użycie preparatu Agrimax korzystnie wpływają na jakość i wysokość plonów. Rekomendowany jest do stosowania zarówno w rolnictwie, jak również w sadownictwie, czy też warzywnictwie.

Preparat zastosowany doraźnie w celu ratowania roślin po zadziałaniu na jakiegokolwiek czynnika stresowego, powodującego ich uszkodzenie (np.: przymrozek, grad) dostarcza roślinom gotowych substancji biologicznie aktywnych i daje im szansę na odbudowanie wigoru i potencjału możliwie szybko bez żadnego ryzyka.


Rodzaj upraw Agrimax
Rośliny rolnicze 100-150 g/ha
Rośliny okopowe 150-300 g/ha
Rośliny warzywne 200-300 g/ha
Rośliny sadownicze 150-350 g/ha

Regularna cena 460 zł netto / kg