Agrisol

Kukurydza

Zamówienie

 


Agriport

Informacje dodatkowe

Agriport

AGRISOL

DO DOLISTNEGO DOKARMIANIA BURAKÓW CUKROWYCH, ZBÓŻ, KUKURYDZY I RZEPAKU

Nawóz WE Żelowy

AGRISOL to preparat skoncentrowanych mikroelementów wykorzystujący właściwości żelu do zwiększenia przyczepności do roślin, przez co działa długo i wydajnie. Pobudza roślinę do obrony, wspomaga jej zdrowotność i odporność na choroby. Intensyfikuje wzrost. w konsekwencji zwiększa plon. zawiera bor, miedź, mangan, molibden, cynk oraz wysoką zawartość siarki, co wzmaga właściwości przeciwgrzybiczne. Nie jest szkodliwy dla roślin, gdyż nie zawiera chlorków metali. Dzięki swojej żelowej konsystencji długo zachowuje swoje właściwości i cechuje się przedłużonym terminem ważności. Dodatkową zaletą jest to, że dezynfekuje elementy opryskiwaczy i jest łatwy w przygotowaniu oraz dozowaniu.

Charakterystyka produktu:

 • Dostarcza roślinom w skoncentrowanej formie potrzebne mikroelementy w bardzo dużej dawce, bez balastu makroskładników. Żelowy koncentrat mikroelementów AGRISOL zawiera: bor, miedź, mangan, molibden, cynk w ilościach dopasowanych do konkretnych upraw:
  • buraków cukrowych (AGRISOL B),
  • zbóż (AGRISOL Z),
  • kukurydzy (AGRISOL QQ)
  • i rzepaku (AGRISOL R).
  Hydrożele na bazie krzemu zamykają składniki nawozowe w swoistych "kieszeniach", tzw. przestrzeniach międzypakietowych. Przy kontakcie z rośliną dawkowanie zachodzi długo i wydajnie, co wydłuża dostępność mikroskładników. Hydroskopijność preparatu powoduje, że trudno wysycha, łatwo pęcznieje, zachowując w obu przypadkach dużą przyczepność do rośliny, dzięki czemu, jest trudny do zmycia podczas deszczu (czytaj w Technologia SILEVELTM).
 • Wysoka zawartość siarki w nawozie działa wzmacniająco, prozdrowotnie, dezynfekująco i stymulująco. Siarka wspomaga odporność roślin na choroby grzybowe. Dodatkowo w preparat wyposażono w mechanizm stymulujący QM6TM, pobudzający roślinę do odruchów obronnych, przez zwiększenie zdolności do gromadzenia wody i składników odżywczych pochodzących z AGRISOLA. W konsekwencji cały proces wpływa pozytywnie na wzrost i lepszy plon (czytaj w Technologia QM6TM).
 • AGRISOL jest bezpieczny dla większości roślin uprawnych, z uwagi na to, że jest preparatem bezchlorkowym.
 • Składniki AGRISOL dają mu cechy dezynfekujące w stosunku do stosowanych opryskiwaczy jak i właściwości fungicydowe w stosunku do roślin na polu uprawnym. Pozwala to ograniczać rozwój patogenów chorobotwórczych. UWAGA: Nie zalecamy stosowania AGRISOL z preparatami zawierającymi mikroorganizmy.
 • Żelowa konsystencja AGRISOL pozwala na bezproblemowe i długotrwałe przechowywanie produktu, przy czym zachowuje on w pełni swoje wartości użytkowe, bez uszczerbku na jakości. Dobrze miesza się i łatwo przelewa. Przed użyciem wystarczy wstrząsnąć i zhomogenizować.

Innowacje:

Technologia Qm6TM charakteryzuje się zawartością jonów wybranych metali w specjalnej formacji i ilościach, skłaniających rośliny do zwiększonego pobierania składników nawozowych, szybszego wzrostu i lepszego plonowania. Technologia ta wykorzystuje proces transdukcji sygnału, w którym rośliny otrzymują informację o stresujących czynnikach środowiskowych i przekazują je do maszyny komórkowej, aby aktywować odpowiedzi adaptacyjne i obronne. Aby mogło dojść do transdukcji sygnału, wymagane jest działanie "szlaku sygnałowego lub kaskady", to znaczy przeniesienia bodźców z pierwotnej cząsteczki receptora, która odbiera bodziec, poprzez kombinację cząsteczek zwanych sygnałowymi. Funkcją ich jest przekazywanie sygnału za pomocą zdarzenia chemicznego do cząsteczek lub genów odpowiedzialnych za odpowiedź na bodziec zwanych efektorami. Proces ten nazywa się kaskadą, ponieważ jest to reakcja łańcuchowa, chociaż nie jest ściśle liniowa. W rzeczywistości cząsteczka sygnałowa może aktywować jeden lub więcej efektorów. Efektor może być aktywowany przez dwie lub więcej cząsteczek sygnałowych.

Technologia SILEVELTM wykorzystuje specyficzne właściwości krzemianów o budowie pakietowej (warstwowej). Mikroelementy zamykane są pomiędzy usieciowanymi płaszczyznami pakietów. Wiązanie jonów polega na sorpcji kationów i anionów, utrzymywaniu ich oraz zdolności oddawania w warunkach wymagających wyrównania różnicy stężeń. Proces taki jest spowodowany działaniem sił elektrostatycznych. Składniki nawozowe znajdują się na obrzeżach pakietów (kationy zewnątrzpakietowe) oraz między nimi (kationy między-pakietowe). Krzemiany wykorzystywane w linii produktów AGRISOL posiadają zdolność do bardzo łatwej wymiany kationów. Proces ten zachodzi szybko i jest odwracalny. Konglomeraty składające się z wielu pakietów, po osadzeniu ich na powierzchni rośliny w kontrolowany i równomierny sposób emitują składniki nawozowe determinując ich stabilne i długotrwałe pobieranie. Zawarte w nawozach AGRISOL krzemiany charakteryzują się w właściwościami higroskopijnymi. Adsorpcję wody przez krzemiany, wywołującą wzrost ich objętości określa się jako pęcznienie. Zjawisko to spowodowane jest oddziaływaniem, w wyniku którego na powierzchni minerału tworzą się monomolekularne warstwy wody. Proces pęcznienia zachodzi według dwóch mechanizmów. Krystaliczny - wywoływany siłami krótkiego zasięgu, który obejmuje nawilżanie powierzchni minerałów niewielką ilością wody. Zjawisko to polega na adsorpcji monomolekularnych warstw wody na zewnętrznych i między-pakietowych (w przypadku minerałów pęczniejących) powierzchniach kryształów. Następuje również hydratacja kationów wymiennych, która jest siłą napędową tego procesu. Pęcznienie osmotyczne - powodowane siłami dalekiego zasięgu, wywołane jest gradientem stężenia kationów pomiędzy przestrzeniami międzypakietowymi a roztworem. Dochodzi do wciągania wody w przestrzenie międzypakietowe w celu wyrównania różnicy stężeń. Zdolność samoczynnej adsorpcji bardzo istotnie wydłuża czas dostępności dla rośliny składników odżywczych, a w konsekwencji maksymalne ich wykorzystanie.


Regularna cena 56 zł netto / l

Dawkowanie

Składniki