Nieprzestrzeganie płodozmianu powoduje zmniejszenie się różnorodności gatunkowej mikroorganizmów glebowych przez co zostaje zachwiana równowaga ekologiczna. W konsekwencji w glebie i resztkach roślinnych gromadzą się patogeny, które stanowią zagrożenie dla kolejnych upraw. Patogeny te rozmnażając się i zimując na szczątkach martwych roślin z poprzedniego roku, infekują rośliny w następnym sezonie. Dodatkowo każdego roku gromadzą się w glebie pozostałości pestycydów. Dla uniknięcia postępującej degradacji gruntów uprawnych, konieczny jest powrót do równowagi w ekosystemie. Próba użycia środków chemicznych w tej sytuacji tylko pogłębia nierównowagę.

TERRA biofix

Przyspieszając rozkład resztek roślinnych, przywróć zdrowie gleby.

TERRA biofix to połączenie cennych agronomicznie mikroorganizmów (bakterii PGPR, grzybów) i ich produktów przemiany materii. Zastosowanie preparatu pozwala kontrolować rozkład resztek roślinnych i stopniowo przywracać prawidłowy stan gleby: neutralizując fitotoksyny i fitopatogeny, zwiększając aktywność biologiczną oraz poprawiając właściwości fizykochemiczne. TERRA biofix jest produktem całkowicie naturalnym, który poprawia strukturę gleby. Ma specjalną formułę dla technologii uprawy bezorkowej. Dodatkowo równoważy mikroflorę glebową przyczyniając się do wzmocnienia odporności kolejnego płodozmianu roślin. Nawóz poprawia również dostępność składników odżywczych roślin oraz zwiększa liczbę agronomicznie cennych mikroorganizmów. Używany jest do detoksykacji gleby neutralizując chemiczne pozostałości.

Czego brakuje glebie?

Zdrowia...

utraconego w wyniku akumulacji fitotoksyn i fitopatogenów. We współczesnych agrocenozach, uproszczonych pod względem składu gatunkowego, nie jesteśmy w stanie skutecznie kontrolować pożytecznej mikroflory.

Aktywności biologicznej...

w szczególności pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które zapewniają zrównoważone odżywianie, odporność i lepszy rozwój roślin.

Struktury...

odpowiedniej agronomicznie, zapewniającej dobrą absorpcję, utrzymanie wilgoci i wymianę gazową, co oznacza zdrowie i dobre odżywienie roślin i mikroflory.

Humusu...

stanowiącego gwarancję ilości i jakości plonów. Próchnica powstaje ze szczątków roślinnych i zwierzęcych w wyniku żywotnego działania pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

TERRA biofix – Remedium na potrzeby gleby

– Zapewnia minimum 2-krotnie skuteczniejszy rozkład resztek pożniwnych
– Średnio 4-krotne zmniejszenie chorobotwórczej mikroflory glebowej
Wzrost o 26% liczby grzybów saprotroficznych* w glebie
Ułatwia procesy tworzenia się próchnicy
Poprawia stan agrochemiczny i fizyczny gleby oraz jej strukturę
Dodatkowy zysk dzięki zwiększeniu ilości plonów
Zmniejszenie dawek nawozów podczas likwidacji resztek pożniwnych – co najmniej o 40%

*Grzyby saprotroficzne – grupa grzybów czerpiących pokarm z materii organicznej zawartej w martwych organizmach lub ich resztkach. Pozostałe grupy grzybów to m.in. grzyby pasożytnicze i grzyby symbiotyczne.

TERRA biofix

Badania
laboratoryjne gleby

Wpływ TERRA biofix
na mykoflorę glebową

TERRA biofix - Wpływ na mykoflorę

Według badań laboratoryjnych, aplikacja TERRA biofix na ściernisko po kukurydzy zwiększyła ilość labilnych związków węgla organicznego o 9,7%; zaobserwowano również pozytywny trend w kierunku wzrostu zawartości próchnicy; wzrósł o 33% poziom dostępnego fosforu oraz potasu o 3% - w porównaniu z kontrolą.
Po miesiącu stosowania TERRA biofix rozkład słomy wynosi 21% - 48%, w zależności od poziomu wilgotności gleby. Są to średnie wartości pochodzące z 6 lat doświadczeń polowych przeprowadzonych przez partnerów firmy Agriport.

Najważniejsze korzyści

Znacząco przyspiesza rozkład
i mineralizację resztek roślinnych

Umożliwia redukcję stosowanych środków
ochrony roślin

Zwiększa aktywność biologiczną gleby

Poprawia parametry fizykochemiczne gleby

Wytwarza w glebie środowisko nietolerowane przez patogeny

Powoduje rozwój korzystnej mikroflory glebowej

Zwiększa ilość mikroorganizmów w strefie ryzosfery roślin

Obniża poziom
toksyczności gleby

Ułatwia procesy
tworzenia się humusu

Efektywniejsze
odżywianie roślin

Zwiększa jakość i ilość plonu użytkowego

Efekty widoczne po 4 tygodniach od aplikacji

Przeznaczenie i zastosowanie

Biofix – Resztki pożniwne

Resztki pożniwne

Biofix – Pozostałości sadownicze

Pozostałości sadownicze

Biofix - Resztki roślinne

Resztki roślinne

Dawkowanie

Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 Po zbiorze plonu użytkowego
Przed siewem/pogłównie
Zalecana dawka
[g/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l/ha]
Termin stosowania
500 300–500 W okresie opadania liści

Nie wystarczy usunąć resztki z pola! W glebie i na szczątkach roślin gromadzą się chorobotwórcze patogeny, które stanowią zagrożenie dla następnej kultury. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zniszczyć źródło infekcji i uzupełnić glebę antagonistycznymi drobnoustrojami, które tłumią patogeny.

Warunki stosowania

Uwaga: Uregulowany odczyn pH gleby ma pozytywny wpływ na większą efektywność działania preparatów.

TERRA biofix należy stosować w formie oprysku doglebowego na ściernisko/słomę/opadłe liście, w godzinach porannych lub wieczornych, przy bezwietrznej pogodzie i ograniczonym nasłonecznieniu (najlepiej przed deszczem).

Nie zaleca się wykonywania zabiegu podczas upalnej i słonecznej pogody, w temperaturach skrajnie niskich i wysokich. Po zastosowaniu preparatu należy wykonać zabiegi uprawowe (agregat ścierniskowy, brona talerzowa, pług).

Zaleca się stosowanie preparatu w mieszaninie zbiornikowej z rozpuszczalnymi w wodzie nawozami azotowymi w dawce 5-15 kg N/ha.

TERRA biofix może być stosowany z innymi biologicznymi środkami np. NITRO biofix, NPK biofix, z nawozami azotowymi w formie saletrzanej i mocznikowej, chyba, że producent podaje inaczej.

TERRA biofix może być stosowany z większością środków ochrony roślin (z wyjątkiem fungicydów). Nie wolno mieszać środków, których łączenie jest zabronione na etykiecie produktu. Sprawdź tabelę mieszania oprysków.

Ciecz użytkową należy przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed dodaniem do zbiornika opryskiwacza produkt należy wczesnej rozpuścić i wymieszać w wodzie (1 kg /10 l wody). W przypadku przygotowywania mieszaniny zbiornikowej preparat TERRA biofix należy dodać jako ostatni. Sporządzoną̨ ciecz użytkową̨ należy zużyć w ciągu 4 godzin.

Skład preparatu

Bakterie ryzosferowe stymulujące wzrost roślin (PGPR) z rodzaju Bacillus, Paenibacillus, Rhizobium w ogólnej ilości nie mniejszej niż 1,0 x 109 jtk/g oraz pożyteczne grzyby z rodzaju Trichoderma viride, Trichoderma koningii, Trichoderma harzianum w ogólnej ilości nie mniejszej niż 1,0 x 108 jtk/g.

Wzrost plonów po zastosowaniu
TERRA biofix

Wyniki badań przeprowadzonych przez naszych partnerów, pokazują, że stosowanie preparatu TERRA biofix zapewniło wzrost plonu (wartości uśrednione).

Zabiegi wykonywano w godzinach porannych (wczesnych), wieczornych lub przy pochmurnej pogodzie ze wskaźnikiem zrzutu wody 150 l/ha lub więcej.

TERRA biofix - wzrost plonu

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółową ofertą, zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego – oddzwonimy do Ciebie. Chętnie umówimy również wizytę naszego doradcy.

Cena za 1kg

netto

380,00 PLN

 

brutto

420,40 PLN

 

VAT 8%
Produkt dostępny
w opakowaniach 1kg
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Biofix folder

Folder informacyjny

Potęga natury w ochronie roślin i gleby

Agriport logo biofix