KillFix SAR – uniwersalny
preparat do roślin

KillFix SAR

Hiperpreparat 4w1 –
jedyny tego typu preparat na rynku!

– Katalizator mechanizmów obronnych.
– Eliminator szkodników.
– Biologiczny aktywator.
– Poprawia skuteczność stosowanych środków ochrony roślin.

 

Skład: ILSAR 80 g/l, związki polimeryczne, silikonowe, siloksany.

Kwas salicylowy jest naturalnym fitohormonem wzrostu, rozwoju i odporności roślin. Hiperpreparat zawiera ILSAR, opatentowaną formułę będącą pochodną kwasu salicylowego. Związki silikonowe odpowiadają za natychmiastowe unicestwienie szkodników żerujących na roślinie. Zgodnie z opinią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, preparaty oparte na związkach silikonowych nie są środkami ochrony roślin.

Co zyskasz stosując KillFix SAR?

Ograniczysz występowanie chorób

Natychmiast zlikwidujesz insekty

Przyspieszysz metabolizm roślin

Ograniczysz dawki ŚOR

Poprawisz jakość i ilość plonów

Brak okresu karencji

Jak działa KillFix SAR?

Katalizator mechanizmów obronnych rośliny

Technologia ILSAR wykorzystana do produkcji hiperpreparatu wzmacnia mechanizmy obronne roślin i przygotowuje je na potencjalny atak patogenów. Dzięki temu zmniejsza się podatność roślin na negatywne oddziaływania wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.

Agriport - Agrikomplex

Doświadczenie: symulacja zakażenia patogenami

KillFix SAR - SAR w praktyce

A – ILSAR, B – Bez aplikacji KillFix SAR (kontrola), 2 – zakażenie patogenami

Okres pomiędzy 1–2 wynosi 7 dni, okres pomiędzy 2–3 wynosi 4–5 dni

Naturalne mechanizmy obronne roślin są podatne na stymulację i wzmocnienie. Są one wyzwalane przez różne czynniki środowiskowe, takie jak infekcje patogenami i mikroorganizmami, oraz poprzez zastosowanie substancji chemicznych, na przykład kwasu salicylowego lub jego pochodnych.

Technologia ILSAR umożliwia wzmocnienie mechanizmów obronnych na całej powierzchni rośliny. Działanie produktu nie ma właściwości leczniczych, ale może skutecznie zapobiec rozwojowi infekcji. Roślina jest zdolna zablokować przedostawanie się grzybów chorobotwórczych do swojego organizmu, a także ograniczyć możliwość reprodukcji bakterii i wirusów. Działanie hiperpreparatu KILLFix SAR utrzymuje się przez okres do 4 tygodni od aplikacji.

1 – atak patogenów
2 – pochodna kwasu salicylowego
3 – salicylan metylu
4 – reakcje obronne

Fizyczny eliminator szkodników

KILFix SAR naniesiony na żerujące szkodniki pokrywa je cienką warstwą powłoki, tzw. filtrem. Powstała trójwymiarowa sieć molekularna zatyka przetchlinki służące do oddychania, powodując natychmiastowe uduszenie pasożyta. Hiperpreparat zwalcza jaja, larwy i osobniki dorosłe różnych szkodników. Zatrzymuje ich mobilność i aktywność rozrodczą. Najwyższą skuteczność obserwuje się w przypadku insektów, które nie są aktywne ruchowo i tworzą kolonie na pędach, liściach i owocach. Fizyczne działanie zawartych substancji uniemożliwia uodpornienie się zwalczanych pasożytów.

Trójwymiarowa sieć molekularna zatyka przetchlinki służące do oddychania, powodując natychmiastowe uduszenie szkodnika.

Biologiczny aktywator

Proces stymulacji rośliny odbywa się na dwóch płaszczyznach:
– działanie pośrednie
– działanie bezpośrednie.
Działanie pośrednie polega na tym, że zastosowana technologia ILSAR w znacznym stopniu ogranicza negatywne oddziaływania powodowane przez patogeny. Zdrowa roślina skuteczniej pobiera substancje odżywcze, szybciej i lepiej się rozwija, co pozytywnie wpływa na uzyskany plon.
Działanie bezpośrednie związane jest z zawartą w składzie pochodną kwasu salicylowego. Kwas salicylowy, będący fitohormonem, jest naturalnym regulatorem wzrostu i rozwoju roślin, wpływającym na proces fotosyntezy, transpirację oraz pobieranie i transport jonów. Indukuje zmiany w anatomii liści i strukturze chloroplastów. Bierze udział w procesach takich jak kiełkowanie nasion, wzrost siewek, wzrost komórkowy, oddychanie, zamykanie aparatów szparkowych. Regulacja tych procesów ma istotne znaczenie w odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne, np. suszę.

Zwiększenie skuteczności ŚOR

Dzięki zawartości związków silikonowych, KILLFix SAR znakomicie spełnia rolę adiuwantu w zabiegach ochrony roślin. Stosowany w kombinacji z niższymi dawkami fungicydów i insektycydów jest elementem biologicznej walki w integrowanej ochronie roślin. Synergiczne działanie pozwala obniżyć dawki oraz skuteczniej wykorzystywać działanie pestycydów. W uzasadnionych przypadkach umożliwia zastąpienie chemicznej ochrony roślin:
– nabyta odporność na fungicydy grzybów patogenicznych,
– w uprawach, dla których jest zerowa tolerancja na pozostałości fungicydów.
Przeprowadzone doświadczenia jednoznacznie wykazują wzbudzenie mechanizmów obronnych roślin. Pozwala to opóźnić, zmniejszyć lub w wymienionych przypadkach zrezygnować z ochrony fungicydowej.

Badania przeprowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym przez Terenową Stację Doświadczalną w Toruniu.

Uprawa: burak cukrowy
Substancja: ILSAR

Doświadczenie 1 – ILSAR.
Kontrola: brak zabiegów fungicydowych
Wynik: zwiększenie plonu korzeni buraka o 14% w stosunku do kontroli.
Uzyskany plon technologiczny cukru był wyższy o 17%.

Doświadczenie 2 – ILSAR plus jeden zabieg fungicydowy
Kontrola: jeden zabieg fungicydowy
Wynik: zwiększenie plonu korzeni buraka o 6% w stosunku do kontroli.
Uzyskany plon technologiczny cukru był wyższy o 7%.

KillFix SAR – opakowania

Dawkowanie

KillFix SAR
Działanie / Rodzaj uprawy Stosowanie Dawka
[l/ha]
Ilość cieczy użytkowej
[l]
Uprawy rolnicze Rośliny ozime 1x na jesieni
oraz max. 2x na wiosnę
0,5 200–300
Rośliny jare max. 2x w sezonie
Uprawy sadownicze max. 2x w sezonie 500–800
Warzywa max. 2x w sezonie

Zalecenia i środki ostrożności:
– Zabiegi należy wykonywać w odstępie co najmniej 14 dni. Nie przekraczać zalecanych dawek oraz częstotliwości stosowania.
– Nie stosować w przypadku zaawansowanego stadium rozwoju choroby roślin.
– Nie zawiera substancji toksycznych dla zapylaczy. Ze względu na zawartość polimerów zaleca się stosowanie po oblocie pszczół.
– Nie stosować w okresie kwitnienia.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółową ofertą, zadzwoń do nas na nr tel. 48 531 001 007 lub skorzystaj z formularza kontaktowego (link na dole strony) – oddzwonimy do Ciebie.
Chętnie umówimy również wizytę naszego doradcy.

Zapoznaj się
z innymi produktami

Agriport – Biofix
killfixsar-informator

Folder informacyjny