Polityka cookies

...czyli wszystko o naszych ciasteczkach :)

1. Administrator

 

Właścicielem i administratorem strony jest Agriport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 100/61, 00-819 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Graniczna 6B, 22-300 Krasnystaw; zarejestrowana przez Sąd rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000884127

 

2. Definicje użytych pojęć w niniejszej polityce cookies

 

 • AdministratorAgriport sp. z o.o.

 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://agriport.pl

 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony.

 

3. Cookies - informacje ogólne

 

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane zazwyczaj na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam oraz do monitorowania aktywności odwiedzających.

 

4. Pliki cookies - ustawienia

 

 • Administrator wykorzystuje i przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w celach statystycznych (poglądowych, bez dalszego przetwarzania jakichkolwiek informacji) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 • Administrator informuje Użytkownika, że:

  • pliki cookies mogą być przez Użytkownika odrzucone lub zaakceptowane bezpośrednio po wyświetleniu Strony lub w każdej dowolnej chwili podczas korzystania ze Strony. Użytkownik może także dokonać wyboru i zaakceptować/odrzucić tylko część plików zaznaczając odpowiednie pola wyboru w okienku ustawień Cookies lub zobaczyć więcej szczegółów dotyczących danej kategorii klikając na nazwę kategorii Cookies.

  • pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  • istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione lub Strona może nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniu końcowym Użytkownika.
   Zmiana ustawień dotyczących cookies w popularnych przegladarkach:

  • strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

5. Technologie śledzące działania Użytkownika na Stronie

 

Kod śledzenia Google Analitycs – zastosowany w celu poglądowej analizy statystyk Strony, bez szczegółowego i dogłębnego analizowania poszczególnych parametrów odwiedzin. Pliki cookie należące do Google Inc wykorzystywane są do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkowników. Udostępniane informacje pomagają Administratorowi w ulepszaniu strony. Pliki cookie zbierają informacje w sposób anonimowy. Informacje dotyczą np. liczby Użytkowników odwiedzających stronę, lokalizacji, z której Użytkownicy weszli na Stronę, wyświetlanych miejsc (podstron) Strony przez Użytkownika. Administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w USA.

 

6. Pliki cookies - szczegóły

 

Cookies generowane przez Stronę:

 • 707fc95fe01d449aa4de394894a67836 - plik jest ważny tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki Użytkownika

 • _ga - plik Google Analytics, wygasa po 729 dniach (jeżeli nie zostanie usunięty)

 • _gid - plik Google Analytics, plik jest ważny tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki Użytkownika

 • _ga_080Y175DPT - plik Google Analytics, plik jest ważny tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki Użytkownika

  • ...więcej na temat Cookies Google Analytics znajdziesz np. tutaj

 • cookieconsent_status - plik z ustawionymi preferencjami cookies przez Użykownika.

 

7. Facebook Pixel

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

W zakresie przetwarzania danych osobowych osób wchodzących na naszą stronę za pośrednictwem Facebooka, URSA Polska Sp. z.o.o. wymieniona powyżej oraz Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia są współadministratorami danych użytkowników strony w zakresie prowadzonych kampanii marketingowych. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo na naszym profilu na facebooku.

 

Facebook Piksel: 4. w celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji naszych produktów i usług, wykorzystujemy opcję "Facebook Pixel", którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Pozwala on firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach reklam sponsorowanych), co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania Piksela zainstalowanego na naszej stronie). Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

 

Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na korzystanie przez nas z Facebook Piksel przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych w sposób następujący:

 

 • Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences

Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez Facebook Piksel.

 

Czy korzystamy ze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego?

Tak, możemy wykorzystywać narzędzia do profilowania, w szczególności Facebook Piksel, opisany powyżej w celu przekazywania spersonalizowanych reklam w ramach promowania produktów i usług własnych oraz analizy ruchu na stronie.

 

Czy dane są przekazywane do krajów spoza UE/EOG?

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; w przypadku korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych dane mogą zostać przekazane do państw trzecich:

 • Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook na stronie oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one dane osobowe w przypadku gdy posiadają Państwo aktywne konto na Facebooku. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

 

Jakie prawa mają osoby, których dotyczą dane?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy w ramach niniejszej stronie, przysługują prawa, aby:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, art. 15 RODO;

 • zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;

 • zażądać usunięcia danych osobowych, art. 17 RODO; w przypadku, gdy nie ma przeciwskazań prawnych do takiego usunięcia;

 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, art. 18 RODO;

 • skorzystać z prawa do przenoszenia danych, art. 20 RODO; jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy;

 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art.21 RODO z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

 • skorzystać z prawa do niepodlegania decyzji, która opiera się na profilowaniu w przypadku, gdy wywołuje ona wobec tej osoby skutki prawne lub w istotny sposób na nią wpływa, prawo do zakwestionowania tej decyzji i wyrażenia swojego stanowiska, art. 21 RODO.

Powyższych praw można dochodzić, np. poprzez powiadomienie nas korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 lub pod adresem naszego pionu ochrony danych osobowych. W przypadku gromadzenia danych przez narzędzia Facebooka powyżej wskazaliśmy Państwu, w jaki sposób mogą Państwo złożyć swój sprzeciw. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi dotyczącej niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi do właściwego organu nadzoru, art. 77 RODO. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Pozostałe sprawy

 

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Strony.

Agriport