Choroby i szkodniki rzepaku

Ochrona rzepaku przed szkodnikami

Straty w plonie powodowane przez szkodniki wynoszą od 15 do 50%, a niekiedy są przyczyna całkowitego zniszczenia plantacji.
W Polsce rzepak jest i będzie w dającej się przewidzieć przyszłości główna roślina oleista.
Obecnie w Polsce rzepak uprawia się na powierzchni ponad 0,5 mln ha. W najbliższych latach prognozuje się że areał ten wyniesie 1 mln ha (lub więcej). Wzrost powierzchni zasiewów rzepaku w Polsce zależy od realizacji planów rozwoju produkcji biopaliw.
Zwiększenie areału rzepaku w Polsce wpłynie na wzrost zagrożenia roślin ze strony szkodników. Plantacje rzepaku będą zakładali „nowi” rolnicy, którzy dopiero uczą się prawidłowej ochrony roślin. Większy areał sprawi, że nastąpi niekorzystne, lokalne „skrócenie” płodozmianów.
W zachodnich rejonach Polski oraz na Mazurach w gospodarstwach wielkoobszarowych rzepak będzie uprawiany po pszenicy ozimej, pszenżycie lub jęczmieniu. Przyczyni się to do zwiększenia zagrożenia roślin rzepaku ozimego ze strony ślimaków. Rozwojowi ślimaków sprzyjają uproszczenia uprawy i płodozmianu. Od kilku lat w Polsce obserwuje się znaczne zwiększenie uszkodzeń powodowanych przez szkodniki łuszczynowe, zwłaszcza obrzeży plantacji. W małych gospodarstwach rolnych, gdzie cała plantacja jest brzegiem zagrożenia te są szczególnie duże. Z tego względu rzepak w warunkach rolnictwa rozdrobnionego (np. Polska południowo - wschodnia) będzie w większym stopniu zagrożony przez szkodniki.
Zwiększenie uszkodzeń rzepaku przez szkodniki wpłynie na silniejsze porażenie roślin chorobami, gdyż żerowanie szkodników stanowi ,,bramę wejściową” większości ważniejszych patogenów: suchej zgnilizny roślin kapustnych, zgnilizny twardzikowej, cylindrosporiozy i szarej pleśni. 

Choroby rzepaku

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółową ofertą, zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego – oddzwonimy do Ciebie. Chętnie umówimy również wizytę naszego doradcy.

Cennik Pioneer

Format pliku: PDF

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Katalog Pioneer

Format pliku: PDF